Wikipedia o biometrii

pomoc statystyczna
Biometria ? nauka zajmująca się badaniem zmienności populacji organizmów.
Wyniki pomiarów biometrycznych po opracowaniu metodami statystyki matematycznej wykorzystywane są, między innymi w antropologii, fizjologii, genetyce, hodowli, medycynie, paleontologii. Biometria to również technika dokonywania pomiarów istot żywych.
W najnowszych zastosowaniach ukierunkowana jest na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych.
Przykładem urządzeń do pomiarów biometrycznych na podstawie których można identyfikować konkretne osoby jest system rozpoznawania tęczówki oka rejestrujący obraz tęczówki oka.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biometria

Metody statystyczne - Wikipedia

Metody statystyczne stosuje się wszędzie tam, gdzie chodzi o poznanie prawidłowości w zakresie zjawisk masowych ? tam, gdzie bada się problemy demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne; choć także w innych naukach.
Metoda statystyczna jest jedną z metod badań naukowych. Działania statystyczne stosuje się do opisu zjawisk masowych.
Zestawienia danych do opisu zjawisk masowych dostarczają między innymi urzędy statystyczne przez spisy powszechne. Zestawienia te mają postać tabel, z których można dowiedzieć się, w jakim procencie dane zjawisko występuje; tabel publikowanych między innymi w rocznikach statystycznych. Dzięki owym danym można ustalić zmienność zjawisk masowych, tendencji ich przekształceń w czasie.
Sporządza się w tym celu wykresy, ilustrujące krzywą rozwoju danego zjawiska czy też to, jaką część większej całości stanowi.
Część danych dostarcza badanie metodą grup reprezentatywnych: zbiera się dane nie od wszystkich, ale od odpowiednio wybranej grupy, określanej jako grupa reprezentatywna.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka

Oferta dotycząca badań statystycznych w farmaceutyce

pomoc statystyczna Jakie usługi oferują firmy zajmujące się badaniami statystycznymi dla farmaceutyki? Są to przede wszystkim różnego rodzaju analizy.

W zależności od potrzeb klienta firma oferująca usługi w tym zakresie może oczywiście trochę się dostosować.

Możemy jednak wyróżnić najważniejsze badania statystyczne dla farmaceutyki, które są najchętniej wybierane przez klientów.

Należą do nich przede wszystkim analizy dotyczące badań klinicznych czy edukacyjnych.

Bardzo często analizie poddawane są także działania marketingowe podejmowane przez firmę a także inne analizy danych. Takie działania mogą pomóc przede wszystkim w optymalizacji przedsięwzięć podejmowanych przez firmę farmaceutyczną. .

Widok do druku:

pomoc statystyczna