dokumentacja medyczna online

Programy takie jak niebawem będą obowiązkiem każdej placówki medycznej.

Dobrze jest już teraz wykupić odpowiadające nam licencje, jednak z jakiego powodu jest to potrzebne.

O tym w artykule.

Informatyzacja kartotek szpitalnych i nie tylko

W placówkach zdrowotnych w ciągu ostatnich paru lat można zauważyć znaczne zmiany w użytkowanej technologii.

Zaczęło się od komputerów, dyskietek oraz faksów.

A niebawem przychodnie i szpitale będą musiały pójść o krok dalej i zacząć korzystać z dokumentów w formie elektronicznej.
Miedzy innymi kartoteki pacjentów będą musiały zostać przeniesione do specjalnych aplikacji, przygotowanych specjalnie do użytku przez te placówki. Ma to swoje wady i zalety, z pewnością będzie to rozwiązanie wygodne dla osób obytych z technologią, jednak starsze osoby pracujące w tych placówkach mogą mieć problem z przestawieniem się na nowy sposób katalogowania i zapisywania informacji.
Sumarycznie jednak najbardziej skorzystają na tym pacjenci, a to przecież oni powinni być najważniejsi.

Bezpieczniejsza i lepsza e-dokumentacja

dokumentacja medyczna online Dobra organizacja dokumentacji i kartotek pacjentów jest bardzo ważna, jednak papierowe dokumenty mają tendencję do gubienia się, darcia i niszczenia.
W razie zalania wodą lub pożaru rzadko udaje się coś z takich kartotek uratować.
Na szczęście niebawem nie będzie to stanowiło problemu, ponieważ nasze kartoteki będą dostępne w wersji elektronicznej. Takie rozwiązanie zabezpieczy dane pacjentów na serwerze i nawet w razie awarii czy wypadku w samym ośrodku, wszystkie dane zostaną nienaruszone i będą dalej dostępne przez internet.

W przyszłości pewnie lekarze z różnych ośrodków będą mogli mieć dostęp do kartotek danego pacjenta, więc będą mogli poznać cała historię jego choroby.

O e-dokumentacji medycznej w Wikipedii

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) ? zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS ? Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). Do systemów klasy EDM zalicza się takie systemy informatyczne, w których dane gromadzone są w formie elektronicznej bazy danych.
W oparciu o te dane drukowana jest dokumentacja w formie papierowej.

Taka forma stosowana była zarówno przed ogłoszeniem rozporządzenia, o którym mowa poniżej, jak również obecnie ma to miejsce we wszystkich szpitalach posiadających systemy klasy HIS.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna

.